Communicatie is waarschijnlijk het belangrijkste onderdeel van ons dagelijks leven en werk. We communiceren immers de hele dag, met familie, vrienden, collega’s, (potentiële) klanten, vreemden en met onszelf. In een gemiddeld gesprek bestaat onze communicatie voor 60-80% uit non-verbale signalen. MHCS heeft zich gespecialiseerd in het lezen en begrijpen van lichaamstaal. Dit is van essentieel belang tijdens interviews en particulier onderzoek om een compleet en betrouwbaar dossier op te kunnen bouwen.

 

Lichaamstaal en succes zijn onlosmakelijk verbonden, zo blijkt uit veel onderzoeken. Richard Nixon verloor zelfs de presidentsverkiezingen door de verkeerde lichaamstaal!

MHCS weet non-verbale communicatie te herkennen, juist te interpreteren en hier adequaat naar te handelen.

Zonder dat we er bewust van zijn, praten we met ons complete lichaam. We zetten kracht bij ons gesproken woord met onze handen of zwakken dit juist af, rollen met onze ogen, buigen ons hoofd naar links of rechts en schuiven met onze voeten. MHCS weet precies wat deze bodylanguage betekend en zet dit in bij haar onderzoeksmethoden.


Op deze manier weet men of:

• de geïnterviewde persoon de waarheid spreekt of niet

• de geïnterviewde persoon gegevens achterhoud of niet

• de geïnterviewde persoon emotioneel of rationeel in de case staat

 

Dit alles heeft als doel om een volledig en betrouwbaar dossier op te bouwen.