Wanneer u binnen uw bedrijf een conflict heeft met een werknemer, dan brengt dit extra zorgen en kosten met zich mee. Conflicten kunnen op veel manieren zijn ontstaan. MHCS is professional op het gebied van mediation, particulier onderzoek en non-verbale communicatie.

Oorzaken

•   de medewerker kan ongeschikt zijn voor de functie;
•   er kunnen belemmerende factoren zijn in werkomstandigheden of werkrelaties met collega´s;
•   er kunnen privé-redenen zijn waardoor het werk een andere betekenis heeft gekregen voor de medewerker;
•   de samenwerking tussen collega’s of afdelingen loopt onvoldoende;
•   de medewerker is vervreemd van de eigen organisatie.

Gevolg

Vaak resulteren dergelijke redenen in demotivatie van de werknemer of zelfs tot ziekteverzuim.


Een conflict tussen de werkgever en de werknemer is een logisch gevolg.


Herkent u een dergelijke situatie binnen uw bedrijf?

Dan biedt MHCS diverse oplossingsmogelijkheden voor uw probleem.

 

Exit-Mediation

In plaats van een tijdrovende en kostbare ontslagprocedure bij de kantonrechter waarbij de uitkomst onvoorspelbaar is, kunnen partijen in een exit-mediation snel duidelijkheid krijgen over hun positie. Men komt voor beide tot een acceptabele oplossing en daarmee worden kosten bespaard. 


Particulier onderzoek

Als Particulier Onderzoeker helpt MHCS u wanneer u in uw recht bent aangetast. Dit kan gaan om bijvoorbeeld diefstal of verduistering, maar ook om concurrentiebeding of ziekteverzuim. Er kan een rechtsgeldig dossier met bewijsmateriaal voor een aangifte en/of rechtszaak opgebouwd worden.


Non-verbale communicatie

Communicatie is waarschijnlijk het belangrijkste onderdeel van ons dagelijks leven en werk. Zonder dat we er bewust van zijn, praten we met ons complete lichaam. MHCS weet non-verbale communicatie te herkennen, juist te interpreteren en hier adequaat naar te handelen. Op deze manier wordt een compleet en betrouwbaar dossier opgebouwd.