Met ‘exit’ wordt het vertrek van de medewerker uit de organisatie bedoeld. Wanneer een voortzetting van de arbeidsrelatie geen reële optie meer is, kan exit-mediation een oplossing zijn. Exit-mediation is een begeleid onderhandelingsproces tussen werkgever en werknemer bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Exit-mediation is er op gericht om dat op een nette manier te doen. Een slepend proces wordt hiermee voorkomen en beide partijen weten snel waar ze aan toe zijn.


Redenen voor exit-mediation

Er zijn diverse redenen om als werkgever en werknemer uit elkaar te gaan. In alle gevallen kan exit-mediation een goede manier zijn om dit te regelen.

Enkele voorbeelden:
•    Conflict;
•    Ontslag nemen door werknemer;
•    Ontslag krijgen van werkgever;
•    Ontslag op staande voet.Voordelen van exit-mediation

In alle bovengenoemde gevallen kan exit-mediation zinvol zijn. Maar wat zijn nu precies de voordelen van mediation ten opzichte van een gang naar de rechter?

•   Met een derde persoon worden alle belangen belicht;
•   De mediator voorkomt overhaaste beslissingen door voldoende tijd
    voor overweging en overleg;
•   De mediator ondersteunt partijen. Ook in de interpretatie van
    de regelgeving;
•   Men kan vrijblijvend na blijven denken over mogelijke afspraken.
    Pas als de vaststellingsovereenkomst is getekend, zijn partijen gebonden
    aan hun afspraken;
•   Een mediator voorkomt een juridische aanloop en maakt het traject
    minder zwaar.Werkwijze MHCS

1: Conflict werkgever en werknemer

Er is een complex conflict met een werknemer.

Werkgever heeft als doel dit conflict op te lossen met behulp van MHCS.2: MHCS aan zet

Werkgever benadert MHCS. Het conflict wordt samen met MHCS omgezet naar een plan met 100% slagingspercentage van het doel.3: MHCS bouwt dossier op

De werknemer waarmee het conflict is ontstaan, zal onder de loep genomen worden.

MHCS bouwt een compleet dossier op.4: MHCS in gesprek met werknemer

MHCS zal met de werknemer verschillende oplossingen van het conflict bespreken.
MHCS zal hier een adviserende rol in spelen.5: Conflict opgelost

Het conflict met de werknemer is opgelost.
Een vaststellingsovereenkomst wordt getekend. Het doel is behaald.Herkent u een dergelijke situatie binnen uw bedrijf?

Dan biedt MHCS diverse oplossingsmogelijkheden voor uw probleem.

 

In plaats van een tijdrovende en kostbare ontslagprocedure bij de kantonrechter waarbij de uitkomst onvoorspelbaar is, kunnen partijen in een exit-mediation snel duidelijkheid krijgen over hun positie. Men komt voor beide tot een acceptabele oplossing en daarmee worden kosten bespaard. 

Met een mediation gesprek kunt u onderhandelen en afspraken maken. Die afspraken moeten dan worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst genoemd.

 

MHCS heeft al meer dan 15 jaar ervaring in het begeleiden van ontslagprocedures, het opbouwen van complete dossiers en het geven van advies en oplossingen voor uw conflict op de werkvloer.