Met ‘exit’ wordt het vertrek van de medewerker uit de organisatie bedoeld. Wanneer een voortzetting van de arbeidsrelatie geen reële optie meer is, kan exit-mediation een oplossing zijn. Exit-mediation is een begeleid onderhandelingsproces tussen werkgever en werknemer bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Exit-mediation is er op gericht om dat op een nette manier te doen. Een slepend proces wordt hiermee voorkomen en beide partijen weten snel waar ze aan toe zijn.


Redenen voor exit-mediation

Er zijn diverse redenen om als werkgever en werknemer uit elkaar te gaan. In alle gevallen kan exit-mediation een goede manier zijn om dit te regelen.

Enkele voorbeelden:
•    Conflict;
•    Ontslag nemen door werknemer;
•    Ontslag krijgen van werkgever;
•    Ontslag op staande voet.Voordelen van exit-mediation

In alle bovengenoemde gevallen kan exit-mediation zinvol zijn. Maar wat zijn nu precies de voordelen van mediation ten opzichte van een gang naar de rechter?

•   Met een derde persoon worden alle belangen belicht;
•   De mediator voorkomt overhaaste beslissingen door voldoende tijd
    voor overweging en overleg;
•   De mediator ondersteunt partijen. Ook in de interpretatie van
    de regelgeving;
•   Men kan vrijblijvend na blijven denken over mogelijke afspraken.
    Pas als de vaststellingsovereenkomst is getekend, zijn partijen gebonden
    aan hun afspraken;
•   Een mediator voorkomt een juridische aanloop en maakt het traject
    minder zwaar.