Managen van personele risico's

Profiel

MHCS geeft advies op het gebied van strategisch Human Resource Management (HRM) voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Het begint altijd bij het doel (of de missie) van het bedrijf. Daarna volgt het plan van aanpak waarin HRM-instrumenten, tijd en betrokken partijen bepaald worden. MHCS geeft de handvatten om grip te krijgen en te houden op de inzet van medewerkers waardoor betrokkenheid en motivatie van medewerkers maximaal blijft.

‘Het succes van een organisatie wordt bepaald door de intrinsieke motivatie van haar medewerkers’